+31 (0)8 80 01 84 10
Switch van taal:
Nederlandse taal
Nederlands
Engelse taal
English

Gemeente Alkmaar zet Metropole in voor een schonere openbare ruimte

De Gemeente Alkmaar wil de hoeveelheid restafval drastisch reduceren.

Gemeente Alkmaar zet Metropole in voor een schonere openbare ruimte

Daarom is Alkmaar in 2017 gestart met de invoering van omgekeerd inzamelen, een nieuwe methode voor de inzameling van huishoudelijk afval.

In Alkmaar streeft men naar 60% afvalscheiding in 2020. Een haalbare en realistische doelstelling. 60% afvalscheiding betekent een daling van 235 kg restafval per inwoner per jaar naar 180 kg restafval per inwoner per jaar. Om dit te realiseren is het inzamelsysteem voor afval veranderd. Dit betekent dat voor huishoudens het nog makkelijker wordt om het afval te scheiden. Inwoners dragen hiermee bij aan een beter milieu en dat geeft ze een goed gevoel. Nu ook afval scheiden in de buitenruimte Om dit goede gedrag door te zetten, plaatst Stadswerk072 ook op winkellocaties duobakken van het model Metropole 2x 100 liter voor de fracties Rest & Plastic, Blik en Drinkpakken van Koninklijke Bammens.

Stadswerk072 Stadswerk072 is een dienstverlener voor overheden en semi publieke instellingen op het gebied van beheer en onderhoud in de buitenruimte

Stadswerk072 onderhoudt wegen, bruggen, straatverlichting, riolering en groenvoorzieningen, zamelt afval in, maakt straten schoon en biedt ondersteuning bij calamiteiten en evenementen. Ook voert Stadswerk072 in opdracht van de gemeente de investeringen uit die gericht zijn op duurzame instandhouding van deze vakgebieden. Met als resultaat: een aantrekkelijke, goed functionerende en veilige openbare buitenruimte.

Over de Bammens Metropole De Metropole is een afvalbak die met name goed inzetbaar is waar grote aantallen mensen samenkomen. Op deze plaatsen ontstaat vaker overlast door zwerfafval en dat zorgt voor veel ergernis. De stijlvolle vormgeving, de mogelijkheid van diverse fracties en de vele plaatsingsmogelijkheden maken de Metropole daarmee uitermate geschikt voor de meest uiteenlopende ruimtes, zoals winkelcentra, sportcomplexen en openbaar vervoerterminals. De Metropole is bovendien Cradle-to-Cradle gecertificeerd.